งานยกสะพานลอยคนข้าม หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

จาก Face book กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

งานยกสะพานลอยคนข้าม แขวงทางหลวงธนบุรี บนถนนบรมราชชนนี ขาออก หน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

งานนี้ทาง กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค จำกัด ใช้รถ260 ตัน ยกคู่ 2 คัน