เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิงของพนักงานบริษัทกรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิงของพนักงานบริษัทกรุงธนมอเตอร์เวิร์ค ในวันเสาร์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

เคทีเอ็ม

15 ก.พ. 2022
1 2