โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

จาก Face book กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

จะมืดหรือสว่างขอให้บอก มอเตอร์เวิร์คเราจัดให้ได้หมดครับ #ใส่ใจความปลอดภัยของพนักงาน #กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค