เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิงของพนักงานบริษัทกรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

จาก Face book กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิงของพนักงานบริษัทกรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิงของพนักงานบริษัทกรุงธนมอเตอร์เวิร์ค ในวันเสาร์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 🔥🚒 #ใส่ใจความปลอดภัยของพนักงาน #กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค