สะพาน-โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

จาก Face book กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

สะพาน-โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

บริษัทรับงานได้หมดนะครับ สนใจติดต่อบริการเช่ารถเครน ตั้งแต่ขนาด 25 ตัน- 260 ตัน นะครับ #ใส่ใจความปลอดภัยของพนักงาน #กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค