งานยกเสาไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดลพบุรี

จาก Face book กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค

งานยกเสาไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดลพบุรี

กรุงธนมอเตอร์เวิร์คเริ่มปีใหม่ 2564 ด้วยงานยกเสาไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดลพบุรี เราพร้อมที่จะบริการทุกท่าน นึกถึงเครนขนาด25-260ตัน นึกถึงเรา #กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค