บริษัท กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค จำกัด รับสมัครพนักงาน

พนักงานคนขับเครน,เทรลเลอร์
คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  3  ปี
 2. สามารถขับรถเครน , รถเทรลเลอร์ได้ดี
 3. การศึกษา วุฒ ป.6 –  ม.3  ขึ้นไป   
 4. มีความรอบคอบ ความปลอดภัยในการขับขี่ และการดูแลรักษาตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งานได้
 5. สามารถแก้ปัญหางานซ่อมเล็กน้อยเฉพาะหน้างานได้
 6. รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 7. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2,3

***    ขับเครนตั้งแต่  25  ตัน ขึ้นไปจนถึง 160  ตัน  เป็นต้นไป

พนักงานฝ่ายขาย
คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 3. การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
 4. ประสบการณ์ในการขายด้านรถเครน 1- 5  ปี
 5. มีใบขับขี่ รถยนต์
 6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 7. สามารถปฏิบัติงาน ออกต่างจังหวัดได้
 8. หากมีความรู้เรื่องเครื่องจักร ใหญ่ เช่น  รถเครน  รถขุด  รถบด   จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 25  ปี ขึ้นไป
 3. การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
 4. ประสบการณ์ในการทำงาน ดูแลสวัสดิการของพนักงาน ภายในองค์กร , จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
 5. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
 7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

พนักงานฝ่ายช่างซ่อม
คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 20  ปี ขึ้นไป  
 3. การศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
 4. มีความรู้ด้านงานซ่อมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ (ดีเซล) และระบบไฟฟ้า
 5. สามารถแก้ปัญหางานซ่อมที่หน้างานได้
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
 7. ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมโดยตรงเกี่ยวกับรถเครน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานผู้ช่วยติดรถเครน  (เด็กท้าย)
คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 18  ปี ขึ้นไป
 3. การศึกษา ป.6 – ม.3 ขึ้นไป
 4. มีความอดทนต่องานที่ทำ และ เป็นผู้ช่วยคนขับคอยให้สัญญาณและยกอุปกรณ์ต่างๆ
 5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี
 7. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สอบถามติดต่อสมัครงานได้ที่

บริษัท กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค จำกัด
97/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Tel. 02-885-7591-3 ( office )
Tel. 095-494-2655, 086-774-5394 (คุณธีรเมศร์ ธีรอัคราสิทธิ์)
Email : ktm
portfolio_001