งานซ่อมรถบด ฟื้นคืนชีพอีกครั้งจากที่หลับไปนานงานดี มีคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด ต้องกรุงธนมอเตอร์เวิร์ค เท่านั้น!!!
#ทีมช่างกรุงธน
#KTM
#ไม่มีอะไรที่กรุงธนทำไม่ได้

ติดต่องานซ่อม
02-885-7591-3(office)
087-487-0127(opption)

ภาพก่อนซ่อมบำรุง

ภาพหลังซ่อมบำรุง