ยกถังแยกกาก โรงน้ำตาลมิตรผล อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี