เตรียมพร้อมเดินทางยกงานภาคเหนือ อ.เมือง ต.ดอยฮาง จ.เชียงราย
สนใจติดต่องาน
02-885-7591-3 (office)
086-774-5394 (พจนา)
# กรุงธนมอเตอร์เวิร์ค
#KTM
#120ตัน